Tack till alla kunder!

Jag håller på att avveckla min verksamhet och slutar nu i December för att jobba med andra saker. Jag vill varmt tacka alla er som kommit till mig på behandling under de år som jag har hållt på, utan er hade det inte varit möjligt.

Ett stort tack! :)