Akupunktur enligt TCM

Traditionell kinesisk medicin och akupunktur är en beprövad metod som har använts i Kina i flera tusen år. Det är en säker behandling eftersom inga preparat tillförs kroppen, istället hjälper akupunkturnålarna kroppen att läka på egen hand.
I våra kroppar finns banor som kallas meridianer, och i dessa flödar vår livsenergi, även kallad Qi. Då stagnation eller obalanser uppstår i Qi-flödet påverkar det kroppen negativt, vilket i längden kan leda till nedsatt hälsa och sjukdomar. Obalanserna kan bero på både fysiska och psykiska orsaker. Till exempel fysiska skador eller förslitningar, starka och långvariga känslor, som stress, ilska eller sorg.
Själva behandlingen tar cirka en timma. Diagnosen ställs med hjälp av din anamnes, observation av tungan samt pulsdiagnostik. Genom nålarna påverkas kroppens hormon- och nervsystem, inre organ samt blod- och lymfflöden. Behandlingen återställer balansen i kroppen och förbättrar energiflödet.
I regel kan man behöva ett par behandlingar för att uppnå effekt. Antalet behandlingar står även i relation till hur allvarligt problemet är och hur länge det har pågått.

För ytterligare information se www.akupunkturforbundet.se/om-akupunktur/